دوشنبه, 28 فروردين 1396 23:08

کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی منتشر شد

نوشته شده توسط دانشنامه زن مسلمان

کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران اثر فرج‌الله هدایت‌نیا به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران اثر فرج‌الله هدایت‌نیا منتشر شد.

 نشوز به معنی امتناع از عمل به وظایف همسری موضوع دو آیه قرآن کریم است. اختصاص آیاتی از قرآن کریم به نشوز زوجین نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام قرآن کریم به تبیین مسائل خانواده و تنظیم حقوق و وظایف همسری است.

تشدید اختلافات خانوادگی و آمار رو به تزاید آن در محاکم قضائی، مسئله نشوز را در کانون توجه قرار داده و مسائل جدیدی را فرا روی ما قرار داده است.

این کتاب مفهوم نشوز، شرایط، مصادیق، موانع و آثار مدنی، قضائی، و جزائی آن را از منظر فقه و حقوق مورد مطالعه قرار داده است و روش‌های پیشگیری از آن را بررسی می‌نماید.

در بخش نخسـت، ابتـدا مفهوم‌شناسـی و سپس روش‌شناسـی تحقیـق مـورد بررسـی قرار مـی‌گیـرد. پس از تبیین مفهوم نشوز، مصداق‌های نشوز اعم از مصداق‌های نشوز زوج و زوجه را در بخـش دوم کتـاب مـورد مطالـعه قـرار خـواهیـم داد.

موانع نشوز مبحث دیگری از این کتاب است که در بخش سوم و به دنبال بحث از مصداق‌ها بررسی خواهد شد. بخش چهـارم به بررسـی آثار نشوز زوجین اختصـاص می‌یابد و در آن آثار و پیامدهای مدنی، قضائی و جزائی نشوز زوجین بررسی خواهد شد.
پیشگیری از نشوز عنوان بخش پایانی کتاب است. در این بخش با توجه به منشأ و ماهیت مشکلات خانواده، راهکارهای مدیریت مشکلات خانواده و راهبردهای پیشگیری از نشوز زوجیـن مورد بحث قرار می‌گیرد.

علاقه مندان جهت تهیه این اثر می توانند به سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

خواندن 3871 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید